Forældrekøb

Når du som forælder udlejer en ejerlejlighed eller anden ejerbolig på fast basis til dit barn, bliver du selvstændig erhvervsdrivende. Du bliver underlagt en række forpligtelser i form af et årligt skatteregnskab og indberetning via den udvidede selvangivelse. Registreringen som selvstændig erhvervsdrivende åbner dog op for en række muligheder, hvor du kan trække omkostninger til den løbende drift fra i regnskabet.

For at gøre det nemt for dig, har vi samle hele arbejdet i en “Forældrekøbspakke”.

  • ET INDLEDENDE MØDE
  • FORSKUDSOPGØRELSE
  • OPTIMERING AF SKAT
  • UDARBEJDELSE AF ÅRLIG SKATTEREGNSKAB
  • INDBERETNING AF SELVANGIVELSE
  • VIRKSOMHEDSORDNINGEN ELLER ANDEN ORDNING
  • UDARBEJDELSE AF DOKUMENTATION

Pris 4.500 kr. ekskl. moms pr. år

* Vores faktura for at hjælpe med udarbejdelse af det årlige skatteregnskab og indberetning af den udvidede selvangivelse kan trækkes fra.