Lønadministration

På baggrund af godkendte lønoplysninger udarbejder vi løbende løn og lønseddel til dine medarbejdere.

Lønnen køres typisk månedsvist eller hver 14-dag.