Kontakt os i dag på: 29 71 17 10 eller kj@finanzia.dk

Hvad er bogføringsloven?

Bogføring er en afgørende del af enhver virksomheds økonomiske sundhed. At have en klar forståelse af bogføringsloven er derfor afgørende for enhver regnskabsansvarlig.  

Bogføringsloven regulerer, hvordan virksomheder skal føre regnskab over deres økonomiske transaktioner. I Danmark er bogføringsloven en central del af virksomheders regnskabsmæssige forpligtelser. Loven fastsætter standarder for, hvordan regnskabsdokumentation skal opbevares, hvilke oplysninger der skal inkluderes, og hvordan revision og kontrol skal udføres.

Hovedpunkter i bogføringsloven:


Regnskabspligt:

Ifølge bogføringsloven er de fleste virksomheder forpligtede til at føre regnskab. Dette gælder både for store erhvervsvirksomheder og mindre selvstændige erhvervsdrivende. Regnskabet skal være retvisende og give et korrekt billede af virksomhedens økonomiske situation.

Opbevaring af regnskabsmateriale:

Bogføringsloven præciserer også, hvor længe virksomheder skal opbevare deres regnskabsmateriale. Dette varierer afhængigt af virksomhedens størrelse og karakter.

Krav til regnskabsdokumentation:

Lovgivningen fastsætter klare retningslinjer for, hvilke oplysninger der skal inkluderes i regnskabsdokumentationen. Dette omfatter transaktionsbeløb, datoer og beskrivelser, der gør det muligt at spore og verificere alle økonomiske transaktioner.

Revisionspligt:

Større virksomheder kan være forpligtede til at få deres regnskaber revideret af en godkendt revisor. Dette er en ekstern evaluering af regnskaberne for at sikre overensstemmelse og nøjagtighed. Det er dog ikke alle virksomheder, der har brug for at få deres regnskab revideret af en godkendt revisor. Mange virksomheder kan faktisk blot benytte en bogholder og dermed spare en hel del på timeprisen.

Vi hjælper virksomheder uden revisionspligt med deres årsregnskaber – læs mere her. Husk hvis du er i tvivl om, du har brug for en godkendt revisor, så kontakt os, så kan vi fortælle dig det.

Bogføringslovens betydningen for virksomheder:

Står man selv for virksomhedens regnskab, så er forståelse af bogføringsloven afgørende for at undgå juridiske problemer. I sidste ende er bogføringsloven en hjørnesten i enhver virksomheds succes, da den sikrer gennemsigtighed, nøjagtighed og ansvarlighed i regnskabspraksis. Overholdelse af loven sikrer også, at virksomheder kan give pålidelige regnskaber til interessenter som investorer, skattemyndigheder og kreditorer.

Bogføringsloven tjener ikke kun et juridisk krav, men er også et redskab til at skabe gennemsigtighed og pålidelighed inden for virksomhedens regnskabspraksis.

Skal vi hjælpe dig med at leve op til bogføringsloven, eller er du i tvivl om du allerede gør det? Kontakt Finanzia i dag.

Bruger du, ligesom mange andre, unødvendigt med tid og penge på dine regnskabsopgaver?

Hvad hvis du kunne undgå unødig tids- og pengeforbrug?

Bestil en gratis og uforpligtende gennemgang af dit bogholderi, så får du konkrete råd til, hvordan du kan effektivisere netop dit bogholderi, så du sparer både tid og penge.

Det er 100% uforpligtende