Kontakt os i dag på: 29 71 17 10 eller kj@finanzia.dk

Forældrekøb ejerlejlighed

Når du foretager et forældrekøb af en ejerlejlighed, så hjælper vi dig og dit barn med jeres nye regnskabsmæssige forpligtelser.

Vores tilbud er altid helt uforpligtende – og du må gerne være nysgerrig.

Forældrekøb af ejerlejlighed

Når du som forælder køber og udlejer en ejerlejlighed på fast basis til dit barn, bliver du selvstændig erhvervsdrivende. Du bliver blandt andet underlagt en række forpligtelser i form af et årligt skatteregnskab og indberetning via den udvidede selvangivelse. 

Registreringen som selvstændig erhvervsdrivende åbner dog op for en række muligheder, hvor du kan trække omkostninger til den løbende drift fra i regnskabet.

Vores forældrekøbspakke gør det nemt for dig

Der er meget at forholde sig til, når man foretager et forældrekøb af en lejlighed. Vi har gjort det nemt for dig og dit barn. 

Vores forældrekøbspakke indeholder alt, du og dit barn behøver for at få de mest optimale skatteforhold, få udnyttet mulighederne og sikret jer, at I lever op til alle forpligtelser, som f.eks. det lovpligtige skatteregnskab og indberetning af den udvidede selvangivelse. 

Pakkens indhold:

På det indledende møde vil vi blandt andet få klarlagt, hvilken beskatningsmetode, der vil være mest attraktiv for dig og dit barn, samt gennemgå de forpligtelser og fordele I får ved et forældrekøb. 

Ved forældrekøb er der tre metoder til beskatning, som du kan vælge imellem:

 • De almindelige skatteregler
 • Kapitalafkastordningen
 • Virksomhedsordningen

Du vil opnå nogle skattemæssige fordele ved at vælge den metode, som passer til din situation. På vores indledende møde får vi klarlagt, hvilken metode som du med fordel vil kunne benytte. 

Når du udlejer forældrekøbet til dit barn, skal du betale skat af et beløb, der svarer til markedslejen. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på forskellen mellem den betalte husleje og markedslejen. Denne forskel skal dit barn nemlig betale afgift af, hvis det overstiger nogle beløbsgrænser, da forskellen betragtes som en gave.

Når du foretager et forældrekøb af en ejerlejlighed med henblik på udlejning til dit barn, så får du samtidig mulighed for at trække en masse udgifter fra. Det er derfor vigtigt, at disse fradrag bliver beregnet og registreret korrekt.

Du kan blandt andet få fradrag for

 • administration og revisorbistand til regnskabet
 • renteudgifter
 • ejendomsskatter
 • vand-, kloak- og renovationsafgifter
 • forsikring af ejendommen
 • skorstensfejer, snerydning og fejning
 • kontingent til grundejerforening
 • afskrivning af eventuelle tilslutningsafgifter
 • el, vand og varme 
 • vedligeholdelse 

Der skal laves et regnskab over dine huslejeindtægter og udgifter forbundet med udlejningen af din lejlighed. Indtægter og udgifter skal bogføres løbende og efter bogføringslovens regler. Regnskabet skal gemmes i 5 år. 

På baggrund af dit skatteregnskab, så foretager vi eventuelle ændringer i din forskudsopgørelse samt indberetter til skat via den udvidede selvangivelse. 

Når du har foretaget et forældrekøb af en lejlighed og udlejer denne til dit barn, så driver du selvstændig virksomhed i skattemæssige øjne. Der skal derfor udarbejdes et årligt lovpligtigt skatteregnskab over indtægter og udgifter, og årets resultat skal oplyses til Skattemyndighederne. Der findes særlige regler for de udgifter, man kan fradrage i skatteregnskabet.

Det er et krav, at der bliver udarbejdet regnskabsdokumentation, og dette bliver gemt i fem år.

Hvad er fordelen ved, at vi laver regnskabet for jeres forældrekøb? 

Vi ved, hvad vi laver. Udover at spare dig tid, så kan vi også give dig ro i sindet og sørge for, at du undgår unødvendige problemer og ekstra udgifter. Vi ved, hvordan du får de bedste skattemæssige fordele, hvilke fradrag du kan bruge, hvad du skal indberette til skat, hvad du skal have i dokumentation og meget andet.

* Vores faktura for at hjælpe med udarbejdelse af det årlige skatteregnskab og indberetning af den udvidede selvangivelse kan trækkes fra.

Bruger du, ligesom mange andre, unødvendigt med tid og penge på dine regnskabsopgaver?

Hvad hvis du kunne undgå unødig tids- og pengeforbrug?

Bestil en gratis og uforpligtende gennemgang af dit bogholderi, så får du konkrete råd til, hvordan du kan effektivisere netop dit bogholderi, så du sparer både tid og penge.

Det er 100% uforpligtende