Kontakt os i dag på: 29 71 17 10 eller kj@finanzia.dk

Forældrekøbspakken pris

Vi har gjort det nemt for dig – Vi har samlet alle dine regnskabsforpligtelser i en “Forældrekøbspakke”.

Forældrekøb

Når du som forælder udlejer en ejerlejlighed eller anden ejerbolig på fast basis til dit barn, bliver du selvstændig erhvervsdrivende. Du bliver underlagt en række forpligtelser i form af et årligt skatteregnskab og indberetning via den udvidede selvangivelse. Registreringen som selvstændig erhvervsdrivende åbner dog op for en række muligheder, hvor du kan trække omkostninger til den løbende drift fra i regnskabet.

Billig forældrekøb pris

Vi har stor erfaring og ekspertise med forældrekøb. Vi benytter tidssvarende og effektive digitale regnskabsværktøjer, så du får en lav pris på forældrekøbspakken. Ved at benytte digitale værktøjer, så betyder det nemlig, at både du og vi sparer tid – og det sparer dig penge. 

Du kan læse mere om Regnskabsfirmaet Finanzia her.

Forældrekøbspakke

5.750,-

Pr. år ekskl. moms.

Pakkens indhold (klik evt. på de enkelte punkter):

Vi holder et indledende møde for blandt andet at få klarlagt, hvilken beskatningsmetode der vil være mest attraktiv for dig og dit barn. Samtidig gennemgår vi sammen de forpligtelser og fordele, I får ved et forældrekøb. 

Der er 3 metoder til beskatning af forældrekøb:

 • De almindelige skatteregler
 • Kapitalafkastordningen
 • Virksomhedsordningen

På vores indledende møde får vi klarlagt, hvilken metode som du med fordel vil kunne benytte for at opnår de bedste skattemæssige.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på forskellen mellem den husleje dit barn betaler og markedslejen. Hvis denne forskel overstiger nogle fastsatte beløbsgrænser, så betragtes dette som en gave og dit barn vil skulle betale en afgift. Samtidig betaler du skat af et beløb, der svarer til markedslejen.

Når du udlejer til dit barn, så får du muligheden for at trække en masse udgifter fra. Det er derfor vigtigt, at disse fradrag bliver beregnet og registreret korrekt.

Du kan blandt andet få fradrag for

 • administration og revisorbistand til regnskabet
 • renteudgifter
 • ejendomsskatter
 • vand-, kloak- og renovationsafgifter
 • forsikring af ejendommen
 • skorstensfejer, snerydning og fejning
 • kontingent til grundejerforening
 • afskrivning af eventuelle tilslutningsafgifter
 • el, vand og varme 
 • vedligeholdelse 

Huslejeindtægter og udgifter i forbundet med udlejning til dit barn skal bogføres løbende efter bogføringslovens regler. Regnskabet skal gemmes i 5 år.  

Når du udlejer et forældrekøb, så skal der foretages ændringer i din forskudsopgørelse. Der skal samtidig indberettes til SKAT via den udvidede selvangivelse. Dette er på baggrund af dit skatteregnskab.

Du driver selvstændig virksomhed i skattemæssige øjne, hvis du foretager et forældrekøb, som du udlejer til dit barn. Som selvstændig virksomhed skal du udarbejde et årligt lovpligtigt skatteregnskab over huslejeindtægter og udgifter. Årets resultat skal oplyses til SKAT. Der findes særlige regler for de udgifter, man kan fradrage i skatteregnskabet.

Det er et krav, at der bliver udarbejdet regnskabsdokumentation, og at dette bliver gemt i fem år.

* Vores faktura for udarbejdelse af det årlige skatteregnskab og indberetning af den udvidede selvangivelse kan trækkes fra.

Bruger du, ligesom mange andre, unødvendigt med tid og penge på dine regnskabsopgaver?

Hvad hvis du kunne undgå unødig tids- og pengeforbrug?

Bestil en gratis og uforpligtende gennemgang af dit bogholderi, så får du konkrete råd til, hvordan du kan effektivisere netop dit bogholderi, så du sparer både tid og penge.

Det er 100% uforpligtende