Kontakt os i dag på: 29 71 17 10 eller kj@finanzia.dk

Hvad er et årsregnskab?

Et årsregnskab giver et overblik over indtægter og udgifter. Årsregnskabet udarbejdes én gang om året efter regnskabsårets udløb, hvor alle bilag for virksomhedens indtægter og udgifter er bogført. Årsregnskabet hjælper dig med at se, hvordan din virksomheds økonomi har det – om du har overskud eller underskud.

Indholdsfortegnelse

Hvorfor lave et årsregnskab?

Der kan være fire primære årsager til, at du skal udarbejde et årsregnskab:

 1. For din egen skyld. Årsregnskabet giver nemlig et godt overblik over din virksomheds økonomi, som du kan bruge til at tage bedre økonomiske beslutninger.
 2. For visse virksomheder er det et krav, at du udarbejder et årsregnskab.
 3. Du kan komme i situationer, hvor du skal kunne fremlægge dit årsregnskab. F.eks. for dit pengeinstitut, kreditorer eller andre interessenter.
 4. For at kunne opgøre skatten – enten selskabsskat eller personligt.

Virksomhedens økonomiske aktiviteter

Årsregnskabet giver dig et overblik over alle de økonomiske aktiviteter i din virksomhed. Det betyder, at du eller din bogholder/revisor kan analysere tallene i årsregnskabet og måske finde områder, hvor din virksomheds økonomi kan optimeres. Årsregnskabet bør ikke blot laves og glemmes, du bør bruge årsregnskabet aktivt i din beslutningsproces.

Hvad er en årsrapport

Mange forveksler årsrapporten med årsregnskabet, men der er forskel. I årsrapporten analyseres og vurderes din virksomheds udvikling. Årsrapporten indeholder et årsregnskab, en ledelsesberetning samt evt. en revisorerklæring.

Hvad er et årsregnskab

Årsregnskabet redegør for fordelingen af virksomhedens indtægter og virksomhedens udgifter det forgangne år.

Hvad er en ledelsesberetning

Med ledelsesberetningen hæfter ledelsen for, at årsregnskabet stemmer overens med virksomhedens økonomi og udvikling uden fejl og mangler.

Hvad er en revisorerklæring

Er der foretaget revision, som sikrer, at regnskabet er lavet korrekt, så skal årsrapporten også indeholde en revisorerklæring.

Udarbejdelse af årsregnskab

Dit årsregnskab bliver lavet baseret på den bogføring, du eller din bogholder har lavet. Det er derfor vigtigt, at der er lavet korrekt bogføring, så tallene i dit årsregnskab er retvisende.

Dit årsregnskab dækker over det forgangne år, og for de fleste virksomheder følger det kalenderåret med start i januar og slut i december. Nogle virksomheder benytter dog et skævt regnskabsår f.eks. fra juli til juni.

Hvilke virksomheder skal lave årsregnskab? 

Selvom alle virksomheder skal kunne fremvise et retvisende regnskab, så er det ikke alle virksomheder, der behøver at udarbejde et årsregnskab eller en årsrapport.

Hvilke virksomheder, der skal lave et årsregnskab, afhænger af virksomhedstype og regnskabsklasse. 

Er du i tvivl så kontakt os, så kan vi hjælpe dig videre.

Regnskabsklasser og -krav

Alt efter hvilken virksomhedstype du har, er der forskellige krav og regler til, hvad din årsrapport skal indeholde. Jo større regnskabsklasse, jo flere krav.

Der findes forskellige regnskabsklasser (fra A til D). A er den mindste og D den største. Din virksomhed vil typisk være i enten regnskabsklasse A eller regnskabsklasse B.

Du kan evt. læse mere om regnskabsklasser samt krav til årsrapport på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Regnskabsklasse A:

Klasse A er personligt ejede virksomheder, som f.eks.:

 • Personligt ejede virksomheder.
 • Visse interessentskaber og kommanditselskaber

Virksomheder i regnskabsklasse A har ikke nødvendigvis pligt til at lave et årsregnskab. Nogle vælger dog at lave et årsregnskab alligevel, derved skal de leve op til regnskabsklasse A kravene og udarbejde en årsrapport.

Årsrapporten for klasse A virksomheder skal indeholde:

 • Ledelsespåtegning
 • Resultatopgørelse
 • Balance
 • Noteoplysninger
 • Redegørelse for anvendt regnskabspraksis
 • Evt. revisorpåtegning

Regnskabsklasse B:

Klasse B er små virksomheder i selskabsform som f.eks.:

 • Aktie- og anpartsselskaber
 • Iværksætterselskaber
 • Partnerselskaber (kommanditselskaber)
 • Interessentskaber og kommanditselskaber, hvor alle ansvarlige deltagere er kapitalselskaber
 • Erhvervsdrivende fonde
 • Virksomheder med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (medmindre disse er omfattet af regnskabsklasse A.)

Klasse B er opdelt i mikrovirksomheder og øvrige mindre virksomheder.

Årsrapporten for klasse B virksomheder skal indeholde:

 • Ledelsespåtegning
 • Ledelsesberetning
 • Resultatopgørelse
 • Balance
 • Noteoplysninger
 • Redegørelse for anvendt regnskabspraksis
 • Evt. revisionspåtegning

Regnskabsklasse C:

Klasse C er opdelt i mellemstore og store virksomheder, som har pligt til at udarbejde og indberette en årsrapport.

Regnskabsklasse D:

Klasse d er børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber, der har pligt til at udarbejde og indberette en årsrapport.

Indberette årsregnskabet

Når du skal indberette dit årsregnskab, så er det vigtigt, at din bogføring er afsluttet og ikke mindst, at det er fri for fejl og mangler.

Er du i tvivl, om din bogføring er afsluttet korrekt, så hjælper vi dig gerne – kontakt os her.

Hvornår, dit årsregnskab skal indberettes, afhænger af din virksomhedstype.

 • Regnskabsklasse A

Du skal ikke indsende dit årsregnskab direkte til Erhvervsstyrelsen, hvis du har en personligt ejet virksomhed, som f.eks. en enkeltmandsvirksomhed. I stedet skal du angive dine regnskabstal i dit oplysningsskema (tidligere kaldet den udvidede selvangivelse) senest den 1. juli året efter, dit regnskabsår er afsluttet.

 • Regnskabsklasse B

Hvis du har et selskab f.eks. ApS eller A/S, så skal årsrapporten godkendes på en ordinær generalforsamling og derefter indberettes til Erhvervsstyrelsen, som offentliggør årsrapporten.

Du skal udarbejde årsregnskabet og indberette det senest 5 måneder efter sidste regnskabsdag i dit regnskabsår.

Hvordan kan Finanzia hjælpe

Vi kan både udarbejde dit årsregnskab, men også indberette dit årsregnskab. Derudover hjælper vi også gerne med din bogføring.

Få en gratis gennemgang af dit bogholderi med råd til, hvordan du kan spare både tid og penge på dit bogholderi og årsregnskab samtidig med, at du lever op til den nye bogføringslov.

Hos Finanzia er dit regnskab i trygge hænder – Kontakt os her.

 

Bruger du, ligesom mange andre, unødvendigt med tid og penge på dine regnskabsopgaver?

Hvad hvis du kunne undgå unødig tids- og pengeforbrug?

Bestil en gratis og uforpligtende gennemgang af dit bogholderi, så får du konkrete råd til, hvordan du kan effektivisere netop dit bogholderi, så du sparer både tid og penge.

Det er 100% uforpligtende